Členství

Členství v odborové organizaci FFL vzniká na základě žádosti. Poté obdržíte přihlášku k členství, která bude schválena. Členství trvá rok a lze jej prodloužit uhrazením členského příspěvku na rok následující.