Okresní soud v Klatovech ve spojení s Krajským soudem v Plzni

Rodiči se ukládá pokuta za neuskutečněné styky ve dnech 27.6.-28.6.2020 ve výši 2.000 Kč, ve dnech 11.7.-12.7.2020 ve výši 2.000 Kč a dále za neúčast na rodinné terapii dne 10.6.2020 ve výši 2.000 Kč, celkem tedy 6.000 Kč, kterou je povinen rodič uhradit na účet soudu do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Okresní soud v Písku

Již na chodbě soudu před zahájením jednání došlo k uzavření dohody rodičů za pomoci zástupců účastníků. Výrok rozsudku zněl tedy " soud schvaluje dohodu rodičů". Soudce nezapomněl poučit rodiče o následcích nerespektování dohody a že náležitě přihlédne ke skutečnostem, pro které by byl některý z rodičů nucen iniciovat další řízení u soudu.

Okresní soud v Karviné

Dne 2.2.2021 byla soudem schválena dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství.

Okresní soudu v Písku

V řízení vyšlo najevo, že výživné na nezletilého syna stanovené matce bylo naposledy upravováno v době, kdy byl ještě nezletilý v předškolní přípravě. Matka přestala o výchovu nezletilého jevit zájem, ačkoliv může, nestýká se s ním.

I. Rozsudek Okresního soudu v Písku se mění ve výroku II. větě třetí tak, že od 1. 9. 2019 se zvyšuje matce povinnost platit výživné na nezletilého z částky 2 500 Kč na částku 3 800 Kč měsíčně a od 1. 5. 2020 na částku 3 400 Kč měsíčně při zachování dosavadních podmínek splatnosti výživného jako v předchozím rozsudku soudu.

II. Nedoplatek na výživném vzniklý tímto zvýšením výživného od 1. 9. 2019 do 17. 12. 2020 v částce 16 700 Kč matka otci zaplatí do jednoho roku od právní moci tohoto rozsudku.

Pravomocně ukončené řízení ve věci péče o nezletilou dceru.

Otec měl s matku uzavřenou dohodu o styku se svou dcerou. Jednoho dne přišel pro dcerku do školky a tam se dozvěděl, že se matka odstěhovala cca 150 km do jiného bydliště. Bez souhlasu otce tedy protiprávně změnila bydliště dítěti. Nejprve jsme se dohadovali o místní příslušnost soudů, kdy jsme uspěli a věc byla vrácena zpět do obvodu původního bydliště. Matka si však pronajala nemovitost a tím dala soudu argument, proč se má věc řešit v obvodu jejího nového bydliště. Dále, abychom urychlili řízení jsme již nebrojili proti změně místní příslušnosti soudu. Otci byl předběžným opatřením stanoven velmi omezený styk a to od soboty do něděle jednou za 14 dní, kdy byl povinen nést celé náklady na dopravu za dcerou sám. Před soudem I. stupně jsme jednali na základě faktů a věcně argumentovali, dokazovali silné pozitivní vazby, pouto dcery k otci. Soud našemu návrhu na široký styk s podílením se matky na nákladech dopravy vyhověl a rovnoměrně upravil i speciální období svátků a prázdnin. Tímto dáváme velký LIKE soudkyni OS v Mělníku Mgr. Radmile Vladykové, neboť jednala zcela věcně, bez emocí, logicky hodnotila důkazy a na prvním místě pro ni byl zájem 5-ti leté dcerky, nezpochybňovala významnost podílení se otce na výchově. Matka se však do výroku o styku odvolala. Dne 7.10.2020 proběhlo řízení o odvolání u KS v Praze. Odvolací soud, aniž by musel provádět další dokazování dospěl k závěru, že rozsudek I. stupně je bezvadný, věcně správný a nezbává než jej v celém rozsahu potvrdit. Navíc se odvolací senát zabýval i otázkou protiprávního jednání matky, kdy ji upozornil, že jakmile se k němu ještě jednou dostane důkaz o nějakém excesu ze strany matky ve vztahu k výchově dcery ( změna bydliště v neprospěch dítěte, neinformování otce, neochota s otcem kooperovat, atd. ) bude to pro soud impulsem pro zahájení řízení o změnu péče. Matka byla ujištěna, že rozsudek je vůči ní a s přihlédnutím k jejímu chování dosti mírný. Opět musíme vyjádřit LIKE vůči senátu KS v Praze 100 Co. Přejeme malé N spokojené a štastné  dětství! 

Opatrovnické řízení u OS v Mělníku a KS v Praze

Podařilo se vyjednat podmínky ke styku otce, který je povoláním řidič kamionu.

Matka promarnila další z mnoha šancí, závislost na drogách byla a je silnější.

Otec sociopat, který zničil dětství a život svým vlastním dětem.