„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, totiž, aby dobří lidé nedělali nic.“ - Edmund Burke

Jsme jediná nezávislá odborová organizace s rodinnou politikou ctící ústavně chráněné hodnoty a práva. Cílem je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny. Dalším úkolem je napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí či týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost.

 

Zásadně se distancujeme od spolků a uskupení osob, kteří fanatickým způsobem prosazují spravedlnost. Jejich snahu o dehonestaci naší organizace ignorujeme.