Město Týn nad Vltavou

Tamní městský úřad si vydržuje sociální pracovnici Mgr. Jaroslavu Veselou, která se však nepoučila ze svého fatálního selhání z předchozího působení MČ Praha 19 Kbely, kdy následkem její neochoty a neschopnosti je  doživotně vážně postižená Karolínka. Nadále odmítá jednat v souladu s oprávněnými zájmy dětí, dává přednost dobrým vztahům, jako opatrovník schvaluje, toleruje bezdůvodné bránění styku rodičem. 

Vedení města udělilo také funkci člena rady města pro školství, sport a cestovní ruch, zastupiteli  Davidu Slepičkovi, povoláním automechanik. Ten si však umocňuje své ego, kompenzuje své nedostatky, způsoby, kdy ponižuje a šikanuje zaměstnace úřadu. V mnoha případech jeho jednání bylo řešeno PČR.

 

JUDr. Markéta MENŠÍKOVÁ-Franzová Okresní soud v CB

Trvá na plnění výroku nevykonatelného usnesení. Odmítá určit otci styk se synem. Vyhověla návrhu matky o zrušení styku, pouze na základě tvrzení - na přání. Přehlíží trestnou činnost znalců. Lže o svých výrocích. Vyhrožuje účastníkům, doporučuje se nesoudit a raději si založit novou rodinu. Toleruje matce úmyslné bránění ve styku a přehlíží křivé obviňení otce. Otec více jak rok neviděl svého syna, matka úmyslně a bezdůvodně brání ve styku. Toto je dle soudu maximum.

Cituji: " soud je přesvědčen, že udělal maximum možného, aby do pravomocného meritorního rozhodnutí zachoval maximum z práv otce plynoucích z rodičovské odpovědnosti".

 

Soudní znalec Libor Pytel - warning!

Soudní znalec PhDr. Josef Pavlát - warning!