Hlavním posláním organizace FFL je podpora rodiny jako jedinečného institutu. Ochrana práv rodiny jako celku, rodiče a dítěte jako jednotlivce.

Na rodinu pohlížíme jako na „základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech jejích členů, zejména dětí“. Zdůrazňuje, že rodina „musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti“ a že „dítě musí v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění“. Význam rodinného prostředí pro harmonický rozvoj dítěte je potřeba chránit a podporovat včetně role obou rodičů.

Nadstandarní péče, idividuální přístup, lidskost.

Odborová organizace FFL je vždy připravena poskytnout svým členům pomoc při řešení rodinných problémů. FFL má za cíl, vždy důsledně hájit práva svých členů, poskytnout jim pomoc, která by pokrývala veškeré životní situace, které může rodina řešit. Zodpovědný přístup, komplexní asistenci považujeme za zásadní, a proto se o člena postaráme i v případě soudního sporu, kdy jej řádně zastoupíme.  Klademe důraz na kvalitu, efektivitu, loajalitu a flexibilitu poskytované  pomoci, spokojenost členů je pro nás prioritou. Snažíme se ulehčit svým členům složité a nepříjemné období života tak, že problémy řešíme my.